Hiển thị tất cả 4 kết quả

Gạc chăm sóc sau phẫu thuật – Đây là nhóm gạc với rất nhiều mã sản phẩm, ứng dụng đa dạng và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay:

  • HETIS Non-Woven Pad (Gạc không dệt – Có miếng pad thấm hút dịch/máu)
  • HETIS Film (Gạc fiml trong suốt bán thấm)
  • HETIS I.V Dressing 6073 (Gạc cố định kim luồn)
  • HETIS I.V Dressing 6070 (Gạc cố định kim luồn)
  • HETIS I.V Dressing 6070C (Gạc cố định kim luồn)
  • HETIS I.V Dressing 6012 (Gạc cố định kim luồn)
  • HETIS FILM + PAD
  • RETIS FILM
  • RETIS ISLAND DRESSING