Hiển thị tất cả 6 kết quả

Nhóm sản phẩm gạc sau phẫu thuật của dòng HETIS bao gồm:

  • HETIS FILM + PAD
  • HETIS WOVEN PAD
  • HETIS SILIPAD