Website Hetis.vn thuộc sở hữu của Công ty TNHH LAVICHEM. Thông tin cụ thể như sau:

  • Tên đơn vị/cá nhân: Công ty TNHH LAVICHEM
  • Mã số thuế: 2500228648
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đăng ký lần đầu: Ngày 24 tháng 9 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần thứ 7: Ngày 22 tháng 01 năm 2021 : Giấy phép đăng kí kinh doanh
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc

  • Quyết định thành lập: Số 09/QĐTL kí ngày 15/09/2008 : Xem tại đây: Quyết định thành lập 
  • Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Kiềm. Chức vụ: Giám đốc. CMND: 121929633. MST cá nhân: 8322367913
  • Địa chỉ trụ sở của đơn vị: Lô 8 CN 18, KCN Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh phúc
  • Số điện thoại: 024.626.544.99
  • Hotline: 0964534499
  • Fax: 024.626.544.99

CHI TIẾT GIẤY ĐĂNG KÍ KINH DOANH: